Terug naar artikelen

Moeten we onderscheid maken tussen EAM en CMMS oplossingen?

Moeten we onderscheid maken tussen EAM en CMMS oplossingen?

Woensdag 15 april 2020

Voor het kwalificeren van onderhoudsmanagement software oplossingen spreken we over het algemeen van Computerized Maintenance Management Systems (CMMS). Soms wordt ook de naam Enterprise Asset Management (EAM) gebruikt. Is er altijd een onderscheid te maken tussen deze 2 terminologieën?
 
Wat is EAM-software en wat is het verschil met CMMS-software? We zullen de belangrijkste kenmerken van deze oplossingen in detail bespreken, antwoorden op de vraag in hoeverre ze van elkaar verschillen en wat hun plaats is in de huidige onderhoudswereld.
 

Herinnering aan de feiten

Toen deze oplossingen naar voren kwamen, werden CMMS en EAM beschouwd als verschillende benaderingen van onderhoudsbeheer en waren ze niet gericht op dezelfde categorie van belanghebbenden. CMMS bood een dienst aan die voldeed aan de behoeften van technische onderhoudsmanagers, industriëlen en dienstverleners, terwijl EAM bedoeld was voor eigenaren van multi-site onroerende goederen, die op nationale of zelfs internationale schaal opereerden. De EAM legde meer nadruk op financiële aspecten, zoals de afschrijvingskosten van technische activa, onderhoudskosten en de kosten van inkoopprocessen, terwijl ze in CMMS meer gericht was op de operationele aspecten van het onderhoud.

Met de nieuwste generatie moderne oplossingen op de markt van vandaag lijkt de grens tussen beide benaderingen echter te vervagen. Om de belangrijkste bijzonderheden van CMMS en EAM beter te begrijpen en uit te leggen, gaan we 40 jaar terug in de tijd...

In de jaren tachtig, toen de eerste CMMS-systemen op de markt werden gebracht, was het doel ervan om handmatige onderhoudssystemen te vervangen. Aanvankelijk waren ze vooral bedoeld voor industriële sites, maar geleidelijk aan zijn ze overgestapt op het onderhoud van gebouwen door oplossingen aan te bieden die in toenemende mate werden aangepast aan:
 • werkorderbeheer
 • het preventieve onderhoudsschema
 • voorraadbeheer van reserveonderdelen
 • ... de gebeurtenissengeschiedenis van de technische activa
Tegelijkertijd werd EAM-software ontwikkeld als antwoord op de verwachtingen van grote organisaties die zich realiseerden dat het onderhoud niet beperkt was tot één enkele afdeling, maar een globale aanpak van het bedrijf vereiste. Van oudsher zijn deze systemen voorzien van geïntegreerde onderhoudsbeheersfunctionaliteiten, met bijzondere nadruk op:
 • De levenscyclus van technische activa
 • Een financiële benadering
 • Beslissingsondersteuning
De oplossingen van EAM waren vaak erg duur en gereserveerd voor internationale groepen.

20 jaar later, in het begin van de jaren 2000, heeft de opkomst van het internet in professionele toepassingen het digitale landschap totaal veranderd. Met de verbetering van de technologie zijn het uiterlijk van datacenters, de reken- en opslagcapaciteiten exponentieel gegroeid, waardoor CMMS-editors meer diensten en steeds geavanceerdere rapportage- en analysetools kunnen integreren, met als gevolg dat de kloof tussen CMMS en EAM kleiner wordt.

Meer in het bijzonder, wat dekt EAM?

Met EAM-software kunt u de levenscyclus van de fysieke activa van een bedrijf op alle afdelingen en locaties beheren. Deze oplossingen volgen het gebruik van apparatuur, beheren onderhoudsschema's om de levenscyclus van activa en de exploitatiekosten te optimaliseren.

Asset lifecycle management: dit is het hart van een EAM-oplossing. Het maximaliseert de efficiëntie en winstgevendheid van alle activa, van inbedrijfstelling tot vervanging. Dit omvat planning en ontwerp, inkoop en installatie, inbedrijfstelling, exploitatie, onderhoud en ontmanteling.

Werkorderbeheer: Zodra een probleem is gediagnosticeerd, kan de EAM-software automatisch een werkorder toewijzen aan een technisch team van een interne afdeling of een externe onderaannemer om de reparatie uit te voeren. Van creatie en wijziging tot tracking en rapportering ondersteunen EAM-systemen alle aspecten van het technisch beheer van de respons.

Onderdelencatalogus en voorraadbeheer: Het bijwerken van de onderdelencatalogus, het toewijzen van onderdelen aan apparatuur, het onderhouden van de voorraad, het beheren van multi-site, multi-magazijninventarisaties vormen zeer belangrijke financiële bedrijfskosten voor bedrijven. EAM ondersteunt deze processen en workflows en maakt het mogelijk om de voorraadcontrole te verbeteren en de voorraad proactief te beheren.

Human Resources Management: HR-organisatie voor technisch teammanagement, werving, evaluatie, talentmanagement, training, certificering van medewerkers en aannemers, werklast- en capaciteitsberekeningen zijn functies die onder de EAM-software vallen om een betere controle mogelijk te maken.

Contractbeheer: EAM pilot service contracten van allerlei aard, vanaf de ondertekening tot en met de oplevering: servicecontracten met klanten (met verificatie van de contractuele verplichtingen van SLA's - Service Level Agreements), partners, leveranciers en medewerkers.

Financieel beheer: De EAM verzamelt de gegevens die een grondige financiële analyse van de technische en logistieke installaties mogelijk maken. Het kan ook worden geïntegreerd met standaard financiële software om het beheer van de projectboekhouding en -uitgaven te vergemakkelijken.

Analyse en rapportage: EAM-oplossingen zijn in staat om rapporten te maken over alle aspecten van de technische activa van een bedrijf. Key Performance Indicators (KPI's) worden verstrekt om vragen te beantwoorden die in het besluitvormingsproces aan de orde moeten komen:

 • Hoe vaak heeft een technisch goed gefaald?
 • Wat is de impact van stilstand op de productiviteit?
 • Wat zijn de kosten van elke storing en reparatie?
 • Hoe vaak zal deze aanwinst in de toekomst mislukken?
 • Wat zijn de mogelijke bijbehorende kosten?
 • Wat zijn de kosten van preventie?
 • Wat kost het om het goed te vervangen?
 • Wanneer moet het actief worden vervangen?

Hoe zit het met CMMS?

 

In eerste instantie was CMMS in wezen een instrument voor het beheer en de organisatie van onderhoudswerkzaamheden: het plannen en verdelen van het werk van technische teams, het verbeteren van de efficiëntie, het historiseren van informatie, het assisteren bij het nemen van beslissingen, het waarborgen van de naleving van de regelgeving, enz.

Voor een compleet beeld van wat CMMS omvat en de voordelen ervan, nodigen wij u uit om het artikel Inzicht in Computer Assisted Maintenance Management te lezen.

Maar niet alleen dat: CMMS-editors hebben de functionaliteiten van hun producten en diensten kunnen uitbreiden om tegemoet te komen aan de diversiteit van de bedrijfsbehoeften en zijn nu uitgerust met krachtige technische asset lifecycle management en financiële analyse mogelijkheden.

Bovendien maken cloudtechnologieën die onbeperkte schaalbaarheid bieden - d.w.z. een onbeperkt aantal gebruikers, apparatuur en locaties - het mogelijk om hun oplossingen in te zetten bij bedrijven van elke omvang in grensoverschrijdende geografische gebieden.

 

Conclusie

Naarmate de technologie en de onderhoudspraktijken zich ontwikkelen, hebben innovatieve CMMS-leveranciers de functionaliteit van hun software uitgebreid, waardoor de grens tussen CMMS en EAM vervaagt. Hun toepassingen hebben betrekking op taken op het gebied van vermogensbeheer, boekhouding, financiën, personeelszaken en inkoop, net als EAM.

Zijn EAM- en CMMS-software dus verschillend en moeten ze worden onderscheiden? Nee, nu niet meer.

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

 

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van : 

Terug naar artikelen