Terug naar artikelen

De Van Dale van Yuman: Het woordenboek van het onderhoud

De Van Dale van Yuman: Het woordenboek van het onderhoud

Dinsdag 07 mei 2019

Wanneer een technieker een andere technieker ontmoet, waar hebben ze het dan over? Verhalen van techniekers... 

> Implementatie van uw CMMS

en hiervoor hebben ze hun eigen taal. Elk beroep heeft zijn eigen specifieke vaktermen en de sector van het onderhoud is hierop geen uitzondering. 

Identificeer de verschillende categorieën van onderhoud:

Onderhoud is het geheel van handelingen die tijdens de levenscyclus van een apparaat worden uitgevoerd om het optimaal te laten functioneren.Het is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: curatief, preventief en voorspellend. De juiste balans van deze drie benaderingen maakt het mogelijk om de gemaakte kosten te optimaliseren in relatie tot de snelheid van de goede werking.

Curatief onderhoud wordt ook wel corrigerend onderhoud of reactief onderhoud genoemd. Deze nood ontstaat na het ontdekken van een probleem dat meestal wordt waargenomen door een gebruiker of werfleider: waterlekkage, verwarmingsstoring, liftstoring, geblokkeerde automatische poort, elektrisch probleem, etc., de lijst met problemen is eindeloos. Curatief onderhoud bestaat uit het herstellen van de apparatuur in werkende staat. De uitdaging is dan om de noodsituatie te behandelen door de reparatie toe te wijzen aan de persoon die het dichtst bij de plaats van de interventie staat en die bovendien op een passende manier kan reageren. CMMS versnelt uw curatieve onderhoudsinterventies dankzij de planning, het in kaart brengen, de vaardigheden en het mobiliteitsbeheer van de technici op het terrein.

Preventief onderhoud: is de periodieke en verwachte controle en het onderhoud van apparatuur (bijv. wekelijks, om de 6 maanden, elk jaar, elke 6 maanden, elke 300 uur gebruik) om de kans op storingen of defecten te verminderen. Voorkom onderbrekingen of storingen binnen het bedrijf die ongemak of zelfs gevaar voor bewoners en gebruikers kunnen veroorzaken. In deze branche is het essentieel om de frequentie van de geplande bezoeken te respecteren. Maar het grote volume van de uit te voeren interventies, het gebied dat moet worden bestreken en de omvang van de teams kunnen al snel een probleem vormen binnen de onderneming. CMMS beheert deze complexiteit voor u door het beheren van de lijst met apparatuur, onderhoudsbereiken, onderhoudsplannen, vaardigheden, teams, belasting / capaciteit. Het genereren, plannen en toewijzen van interventies wordt kinderspel. We zullen in een toekomstig artikel in detail terugkomen op de beste praktijken voor preventief onderhoud.

Voorspellend of predictief onderhoud bestaat uit het nauwkeurig monitoren van apparatuur, via sensoren en het rechtstreeks van de machine naar de cloud verzenden van technische gegevens, om storingen zo veel mogelijk te voorkomen en technische problemen te beperken voordat ze zich voordoen. De machinebewaking maakt het mogelijk om de timing van de interventie zo nauwkeurig mogelijk te plannen, om de kosten zo veel mogelijk te beperken en "just in time" onderhoud uit te voeren om onderbrekingen in de werking te vermijden en tegelijkertijd de verplaatsingen te beperken. Het ultieme onderhoud, bij wijze van spreken. Dit is het domein van het IoT, waarbij alle machines uitgerust zijn met sensoren. De waarschuwingen die worden getriggerd, gaan terug naar de toepassing en kunnen ofwel direct de interventie van een technicus in werking stellen, ofwel een diagnose en arbitrage op afstand mogelijk maken.

Zoals u zult hebben begrepen, kan CMMS worden gebruikt als een eenvoudig interventiemanagementsoftware, maar dekt het ook perfect de meest complexe onderhoudsprocessen. 

Vindt u de weg in de verschillende softwareprogramma's: MWM, EAM, CMMS.... Wat?

Bedrijven voor het onderhoud en de reparatie van onroerend goed, die apparatuur installeren, onderhouden en repareren, hebben het specifieke kenmerk dat hun personeel op locaties ver van elkaar werkt en bestrijken bijgevolg een grote regio. Daardoor hebben ze hun eigen problemen met de organisatie en het beheer op afstand van mensen. Er zijn drie categorieën van software die trachten aan deze belofte te voldoen.

Allereerst interventiebeheersoftware (FSM Software for Field Service Management Software of MWM for Mobile Workforce Management in het Engels). Het is software voor het beheer van medewerkers die op een mobiele manier werken. Zij zijn verantwoordelijk voor de planning en opvolging van de teams op het terrein.

Daarna komt Enterprise Asset Management software (EAM). Deze softwareprogramma's zijn gewijd aan de levenscyclus van de activa van het bedrijf, of het nu gaat om gebouwen, technische installaties of industriële machines. Als ze alleen worden gebruikt, bieden ze slechts een gedeeltelijk antwoord op de uitdagingen van het onderhoud van onroerende goederen.

Het volledige antwoord is een CMMS (Computerized Maintenance Management System). CMMS'en hebben een dubbele functie: enerzijds ondersteunen ze de werking van technische teams en anderzijds de levenscyclus van apparatuur.

De belangrijkste prestatie-indicatoren begrijpen

Of het nu gaat om industrieel onderhoud of onderhoud van onroerend goed, storingen in apparatuur en infrastructuur kunnen kostbare gevolgen hebben voor het betrokken bedrijf, invloed hebben op het comfort of de veiligheid van bewoners of gebruikers en leiden tot een afname van de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de klant. Daarom is het van essentieel belang om over nauwkeurige indicatoren te beschikken die helpen om de goede werking van de apparatuur te maximaliseren.

MTTR voor Mean Time To Recovery en in het Franse Temps Moyen de Récupération: het is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat de storing wordt gedetecteerd en het moment dat de apparatuur weer in een normale bedrijfstoestand komt. Het omvat de herkenning van de storing, verplaatsing van de monteur, diagnose, de reparatie zelf en heringebruikname. Een betere samenwerking tussen de planner, de beheerder en de betrokken techniekers is essentieel om deze indicator te verbeteren.

Wees voorzichtig om het niet te verwarren met Mean Time To Repair (ook MTTR, geen geluk!) of Average Repair Time die beperkt is tot de reparatietijd. De verbetering van deze indicator wordt mogelijk gemaakt door het trainen van het personeel, maar ook door het ter plaatse beschikbaar stellen van alle informatie die nodig is voor een succesvolle afronding van de interventie, zoals de historiek van de apparatuur, gebruiksaanwijzingen, enz.

MTBF voor de gemiddelde tijd tussen storingen: het is de gemiddelde tijd die verstrijkt tussen twee storingen van dezelfde apparatuur. Het wordt berekend door de operationele bedrijfstijd te delen door het aantal storingen. Dit maakt het mogelijk om het betrouwbaarheidsniveau van het bedrijfsmiddel te analyseren en eventueel een groter probleem aan het licht te brengen, als dezelfde storing zich achtereenvolgens voordoet.

MTTF voor Mean Time To Failure: wordt voornamelijk gebruikt voor niet-herstelbare apparatuur, die eenvoudigweg moet worden vervangen. Deze indicator bepaalt de verwachte levensduur totdat de storing zich voordoet. Het analyseren van deze maatregel vergemakkelijkt het anticiperen op orders en vervangingen van het betreffende object, waardoor langdurige stilstand kan worden voorkomen.

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness: het is een indicator die voornamelijk binnen het industriële onderhoud wordt gebruikt om de beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit van de apparatuur te analyseren. Het maakt het mogelijk om de productiviteit van een machine te evalueren en te bepalen wat er verbeterd kan worden, bijvoorbeeld het gebruik van preventief onderhoud of het vervangen van reserveonderdelen.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

 

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

 

Terug naar artikelen