Powrót do artykułów

Rola oprogramowania do konserwacji przemysłowej: główne cele

Rola oprogramowania do konserwacji przemysłowej: główne cele

Czwartek 17 marzec 2022

Planujesz wdrożenie oprogramowania do utrzymania ruchu w przemyśle? Narzędzie CMMS ma za główny cel usprawnienie działania firm w sektorze przemysłowym. W tym artykule wyjaśniamy rolę oprogramowania do konserwacji przemysłowej, dzieląc ją na trzy główne funkcje. Obniżenie kosztów produkcji, optymalizacja zarządzania zespołami utrzymania ruchu i interwencjami zewnętrznymi, zabezpieczenie i racjonalizacja zakupów i inwestycji - mówimy Ci wszystko.

Powyżej lub, przyszły adepcie konserwacji przemysłowej, zainteresuje Cię również lektura naszego postu: oprogramowanie do konserwacji przemysłowej który przyniesie Ci dodatkowe informacje do obecnego artykułu.

.

Rôle oprogramowania przemysłowego utrzymania ruchu: główny cel, wydajność

.

Dział utrzymania ruchu w firmie ma na celu utrzymanie wszystkich urządzeń i instalacji w dobrym stanie technicznym. Celem usługi jest zapewnienie ciągłości działania w jak najlepszych warunkach. Dla przemysłu rolą CMMS jest przede wszystkim poprawa wydajności każdego zakładu.

Kryteria efektywności dla przedsiębiorstw z sektora przemysłowego

.

W każdej fabryce wydajność mierzy się najpierw współczynnikiem obsługi klienta. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku przepływów sterowanych zleceniami. Dostarczanie klientom na czas produktów zgodnych z uzgodnionymi specyfikacjami ma oczywiście zasadnicze znaczenie dla rentowności ekonomicznej. Towary niedostępne w magazynie, zwroty i refundacje to zawsze strata zysku.

Przypominamy, że u innych dostawców jest inaczej.

Innym aspektem rentowności przemysłu są koszty produkcji. Źle utrzymane maszyny, które się psują lub nie osiągają wydajności reklamowanej przez producentów, powodują dopłaty finansowe.

Drugim aspektem rentowności przemysłu są koszty produkcji.

Użycie systemu CMMS do optymalizacji utrzymania ruchu urządzeń przemysłowych

.

Kierownik utrzymania ruchu jest technicznym gwarantem dobrej pracy narzędzia produkcyjnego i każdego elementu wyposażenia, z właściwymi kadencjami i bez nieterminowych przestojów. Poprzez swoje funkcjonalności oprogramowanie CMMS przyczynia się do zarządzania konserwacją leczniczą i prewencyjną każdego obiektu i warsztatu.

Część 1.

Udział w obniżaniu kosztów produkcji dla przedsiębiorstw przemysłowych

.

Dzięki oprogramowaniu CMMS kierownik utrzymania ruchu w firmie przemysłowej ma narzędzie do monitorowania każdej instalacji, jak i całego parku maszynowego. Zobaczmy, jak tego typu rozwiązanie informatyczne przyczynia się do redukcji kosztów.

.

Unikanie awarii i przestojów maszyn w sektorze przemysłowym

.

Rola oprogramowania do utrzymania ruchu w przemyśle polega najpierw na monitorowaniu każdego urządzenia z osobna. To narzędzie komputerowe pozwala na zaprogramowanie planu interwencji prewencyjnych zgodnie z instrukcjami dostawcy każdej maszyny. Zapisuje on wszystkie dane dotyczące interwencji. Śledzi przestoje, awarie i godziny pracy maszyn. Dzięki czujnikom wykrywającym progi alarmowe, oprogramowanie to zapewnia komfort optymalizacji interwencji i unikania awarii.

Optymalizacja wykorzystania oprogramowania

Optymalizacja wydajności urządzeń poprzez monitorowanie wskaźników technicznych

.

Dzięki danym historycznym dla wszystkich urządzeń przemysłowych w fabryce lub warsztacie, kierownik utrzymania ruchu ma dostęp do tablic i wskaźników. Oprogramowanie CMMS pozwala szybko zobaczyć, czy maszyna działa nieprawidłowo w stosunku do gotowych standardów. Ceny kosztów w ERP firmy są oparte na wyższej produkcji liniowej niż rzeczywista. Wtedy rzeczywiste marże prawdopodobnie pozostaną poniżej standardowych kosztorysów. Konserwacja może być tego przyczyną. CMMS dostarcza odpowiedzi do analizy i poszukiwania rozwiązań.

.

Usprawnienie kierowania i zarządzania zespołem konserwatorów i usługodawców

.

Optymalizacja interwencji i zarządzanie planowaniem zespołu utrzymania ruchu również przyczynia się do wydajności zakładu przemysłowego. Dotyczy to również dostawców i usługodawców, zarówno w zakresie konserwacji korygującej, jak i prewencyjnej.

Przedsiębiorstwo ma długą historię współpracy z dostawcami i usługodawcami.

Optymalizacja planowania interwencji poszczególnych techników

.

Gdy technik się spóźnia, maszyna nie uruchamia się ponownie. Zatrzymuje się również pracowników i produkcja jest zdezorganizowana. Zastosowanie systemu CMMS pomaga zoptymalizować zarządzanie zespołem utrzymania ruchu w fabryce. Można szybko zwizualizować zadania każdego technika. Zarządzasz dyżurami, nieobecnościami i urlopami. Dla Twoich dostawców, którzy interweniują ad hoc, narzędzie CMMS zapewnia tę samą funkcjonalność organizacyjną. Rolą oprogramowania do konserwacji przemysłowej jest monitorowanie każdej umowy i planowanie interwencji usługodawców. Zapewnia dostęp do raportów. Pomaga to w analizie kosztów.

Racjonalizacja zakupów i inwestycji dla przedsiębiorstwa przemysłowego

Pilotowanie zakupów części i materiałów eksploatacyjnych w sposób jak najbardziej dokładny, to kolejna rola oprogramowania do obsługi technicznej przemysłu. Uwzględnia się również dostarczanie informacji do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Dalsze zarządzanie zapasami i uzupełnianiem części dzięki oprogramowaniu do obsługi technicznej

.

Aby dążyć do optymalnej wydajności zakładu, należy bezwzględnie unikać zapasów. Dzięki wspomaganym komputerowo rozwiązaniom do zarządzania utrzymaniem ruchu śledzenie i uzupełnianie części zamiennych jest proste. Użytkownicy oprogramowania dokonują wydań akcji bezpośrednio na telefonie lub tablecie. Przypisują ich do konkretnego obszaru fabryki lub do konkretnej maszyny. Status dostępnych części jest zawsze aktualny.

Dostarczaj właściwe części do właściwej osoby we właściwym czasie.

Posiadaj odpowiednie informacje dzięki CMMS, aby sterować inwestycjami przemysłowymi

.

W dodatku decyzje inwestycyjne, szczególnie w przypadku odnawiania urządzeń przemysłowych, podejmowane są z większą racjonalnością. System CMMS dostarcza zestaw danych historycznych pozwalających określić, czy nadszedł czas, aby na przykład wymienić sprzęt, którego utrzymanie staje się zbyt kosztowne.

Konserwacja

Yuman.io jest ekspertem w branży CMMS i oferuje Ci możliwość pogłębienia Twojego myślenia i Twojego projektu, obejmując następujące artykuły:

.

 

. Powrót do artykułów