Powrót do artykułów

"Komputerowo: cały program!

"Komputerowo: cały program!

Niedziela 12 kwiecień 2020

To właśnie od końca lat 50-tych XX wieku termin Computer Aided miał być kojarzony z nowym oprogramowaniem obejmującym wszystkie dziedziny operacyjne przedsiębiorstwa. Do tego czasu komputery służyły jedynie do przeprowadzania skomplikowanych obliczeń, a ich pole działania było znacznie szersze. Trwała cyfrowa rewolucja...

> Cyfra na utrzymanie

.

Tutaj znajduje się przegląd tych schronów, z których większość jest nadal szeroko stosowana w firmach 60 lat później, mimo że pierwotnie były one zaprojektowane do różnych zastosowań; oprogramowanie, którego używają, znacznie się rozwinęło, z, jak można się spodziewać, focus na CMMS [Computerized Maintenance Management System] co jest dla nas szczególnie ważne. Skupimy się również na wzajemnych powiązaniach CMMS i CAPM [Computer Aided Production Management].

.

pochodzenie terminu 

.

To Douglas Ross, badacz z MIT i pionier informatyki, ukuł termin Computer-Aided. Ross po raz pierwszy użył go do nazwania narzędzi, które wraz z zespołem opracowywał w swoim laboratorium, a które otworzyłyby pole CAD dla Computer Aided Design Software z 1959 r.

.

To był świt cyfrowego przedsiębiorstwa, a w świecie przemysłowym projektowanie wspomagane komputerowo stałoby się koniecznością. Oprogramowanie Computer Aided Design, Manufacturing, Production and Maintenance towarzyszy obecnie wszystkim zespołom, zastępując rysunki arkuszowe, tworzenie modeli, fizyczną symulację części przemysłowych, harmonogramy lub wykresy ścienne i wszystkie procesy papierowe.

.

Przygotowanie, projektowanie i produkcja

.

CAD, CAD, CAM… Słyszałeś o nich wszystkich. Od kreślenia i projektowania do produkcji, każda z tych dziedzin ma swoje własne oprogramowanie i schronienie.

>.

CAD: Computer Aided Design

.

Po co rysować na komputerze lub tablecie graficznym, skoro traci się radość i precyzję ołówka na papierze? Dość proste, ponieważ CAD może być przetwarzany jak każdy inny plik komputerowy: może być modyfikowany ad infinitum, udostępniany, wysyłany do klienta, archiwizowany. Przekreślanie się należy do przeszłości!

CAO : Komputerowe wspomaganie projektowania

.

Więc, nasz pokój został zaprojektowany na komputerze. Teraz musimy zasymulować jego użycie. Tu do gry wkracza CAD, dzięki modelom 2D lub 3D łatwo jest przetestować różne scenariusze użytkowania, zbadać punkty tarcia. Niezbędne przed uruchomieniem procesu produkcyjnego.

CAM: Computer-Aided Manufacturing

.

CAM wykorzysta modele CAD do produkcji części z prawdziwych materiałów. Niektóre pakiety oprogramowania oferują połączenie tych dwóch funkcji (CAD/CAM). Oprogramowanie CAM zoptymalizuje produkcję pod kątem maksymalnej wydajności, ograniczając odpady surowcowe i ułatwiając tworzenie niezbędnej dokumentacji na hali produkcyjnej.

.

Rozszerzenie pojęcia àd’inne procesy

.

Co z PréAo do prezentacji wspomaganej komputerowo, czy to coś nie mówi? Wprowadzony na rynek wraz z narodzinami PowerPointa w 1987 roku, pierwotnie zaprojektowany dla komputerów Mac przed wykupieniem go przez Microsoft w 1990 roku, oprogramowanie to od tego czasu jest obecne w naszych salach konferencyjnych.

.

Możemy też wspomnieć o CAT i RAO, odpowiednio Computer Assisted Proofreading i Computer Assisted Translation: algorytmach porównujących teksty w celu sprawdzenia zgodności z zasadami typografii. Pierwotnie bardzo prymitywne, serwowane raczej światu wydawniczemu, dziś jednak nie do pomyślenia jest przeglądanie tekstu bez tłumaczenia czy automatycznej korekty w pisowni i gramatyce.

.

Miłą konwersją jest oprogramowanie pomagające w układaniu drukowanych dokumentów: desktop publishing. Ponieważ nie drukujemy już tak dużo jak kiedyś, oprogramowanie DTP oferuje obecnie układanie plakatów, wizualizacji i innych pism cyfrowych, uwzględniając nowe ograniczenia związane z różnorodnością formatów i rozmiarów wcięć.

.

CAMM i CMMS: produkcja i utrzymanie ruchu

.

Teraz, gdy nasz kawałek został zaprojektowany, zaprojektowany do ostatniego szczegółu i prototyp został wykonany, przetestowany i zatwierdzony, nadszedł czas, aby uruchomić produkcję.

>.

CAMM: Computer-Aided Production Management

.

CAM zarządza produkcją, od zamawiania surowców, poprzez zaopatrzenie, aż po planowanie produkcji. Można również dodać fakturowanie i wysyłkę wyprodukowanych części.

.

Czy to brzmi znajomo? ERP [Enterprise Resources Planning] przyszło z biegiem lat zintegrować funkcjonalności CAPM, a dziś tylko nieliczni irracjonalni Galowie wciąż używają oprogramowania dedykowanego wyłącznie do zarządzania produkcją.

.

Główne cele CAPM to: 

.
  .
 • Zarządzaj planowaniem produkcji w zależności od dostępności maszyn, zasobów ludzkich i wymagań
 • .
 • Optymalizacja dostaw zgodnie z portfelem zamówień
 • .
 • Minimalizuj poziom zapasów
 • .
 • Zminimalizuj opóźnienia produkcyjne dla klientów
 • .
 • Realizacja zamówień pod kątem kontroli jakości i bezpieczeństwa
 • .
 • Oblicz różnice pomiędzy wstępnym a rzeczywistym kosztem produkcji
 • .

Nie zapominajmy, że aby zapewnić bezbłędną produkcję, maszyny wymagają konserwacji. To nasz najnowszy skrót - CMMS.

.

CAMM: Computer-Assisted Maintenance Management.

CMMS skupi się na utrzymaniu sprzętu przemysłowego w stanie operacyjnym poprzez konserwację, która może mieć charakter leczniczy, zapobiegawczy lub regulacyjny. Celem jest zapobieganie i ograniczenie przestojów w produkcji, które są problematyczne i kosztowne dla firmy.

.

📰Czytaj także: Odkrycie CMMS

.

Nowoczesne CMMS nie są osadzone w kamieniu, wręcz przeciwnie. Dostępne na smartfonach lub tabletach, pozwalają na zarządzanie konserwacją i serwisem w różnych miejscach, w tym bezpośrednio u klienta.

.

Wynalezienie zależności produkcja-obsługa

.

Produkcja i utrzymanie ruchu są trochę jak koty i psy. Produkcja, dążąc do osiągnięcia coraz wyższych celów, zarzuca działowi utrzymania ruchu, że nie interweniuje wystarczająco szybko i dobrze, aby uniknąć awarii i strasznych przestojów w produkcji. Z drugiej strony, dział utrzymania ruchu ubolewa nad brakiem dbałości o maszyny i odkładaniem na później działań prewencyjnych, które są systematycznie odkładane na później ze względu na portfel zamówień.

.

W końcu żale się piętrzą, a przede wszystkim maszyny są coraz gorsze, a przestoje w produkcji coraz dłuższe i droższe. Mamy tu do czynienia z prawdziwym problemem komunikacji pomiędzy dwoma zespołami, które nie mają tych samych celów, produktywności dla jednego, konserwacji sprzętu dla drugiego, ale przede wszystkim, które nie mają dostępu do tych samych informacji. Rozwiązanie? Wdrożenie wspólnego systemu CMMS, aby ostatecznie zoptymalizować komunikację.

.

Dzięki harmonogramom aktualizowanym w czasie rzeczywistym, powiadomieniom wysyłanym na produkcję, podczas przejęcia, wykonania interwencji i ponownego uruchomienia maszyny, CMMS staje się prawdziwym narzędziem komunikacji. I to już od momentu powstania szkody. Informacje wprowadzane w trakcie wniosków o interwencje będą bowiem ujednolicone pomiędzy różnymi podmiotami, z możliwością wprowadzenia pól spersonalizowanych i/lub obowiązkowych, w celu przekazania technikom zajmującym się utrzymaniem ruchu wszystkich informacji niezbędnych do postawienia diagnozy.

.

Automatyczna rejestracja czasu rozpoczęcia i zakończenia interwencji, od rozpoznania problemu, do usunięcia usterki, pozwala na obliczenie wskaźników takich jak:

.
  .
 • MTTR, Mean Time To Repair, czyli średni czas potrzebny na naprawę usterki
 • .
 • MTBF, Mean Time Between Failure
 • .
 • MWT, Mean Waiting Time, średni czas przejęcia interwencji
 • .

Wreszcie, skonstruowanie raportu z dokumentu, poprzez wykonanie zdjęć, zeskanowanie kodu kreskowego lub QRcode poplamionych części, poświadcza pomyślne zakończenie interwencji i jej zamknięcie. Voucher w formacie PDF może być następnie przesłany do kierowników produkcji i utrzymania ruchu, gwarantując optymalny poziom komunikacji. Zapisane informacje mogą być konsultowane przez konserwatora na jego tablecie podczas kolejnej interwencji. Nie ma możliwości utraty informacji.

.

W przypadku prewencyjnego zarządzania utrzymaniem ruchu, CMMS również ma do odegrania ważną rolę. Pozwala nie tylko na zarządzanie okresowym harmonogramem realizacji zakresów utrzymania ruchu, ale łącząc go z prognozą produkcji i dostępnymi zasobami ludzkimi, firma może zbudować realistyczny harmonogram prewencyjny. A tym samym ograniczyć koszty przestojów.

.

W końcu, produkcja i utrzymanie ruchu pracują w tym samym celu: aby zapewnić ciągłość produkcji, biorąc pod uwagę koszty, ograniczenia, dostępne środki i zapewniając bezpieczeństwo ludzi. Nie da się tego zrobić prawidłowo bez nowoczesnego i intuicyjnego systemu CMMS, który pomaga w obiegu informacji, aby ostatecznie pogodzić produkcję i utrzymanie ruchu.

.

Słowniczek na zakończenie

.
  .
 • CAO : Komputerowe wspomaganie projektowania
 • CAD: Computer Aided Design
 • .
 • CAM: Computer Aided Manufacturing
 • .
 • CAMM: Computer Aided Maintenance Management
 • .
 • CAMM: Computer-Aided Production Management
 • .
 • CAMI: Computer-Assisted Musical Instrument
 • .
 • CAMI: Computer Assisted Music
 • .
 • CAM: Computer-Assisted Publishing
 • .
 • CAP: Computer-Assisted Publication
 • .
 • RAO: Relecture Assistée par Ordinateur
 • .
 • CAT: Computer Assisted Translation
 • .

 

.

Przy okazji, naszą ambicją jest oferowanie niezrównanego doświadczenia użytkownika. Sprawdź to natychmiast: wypróbuj CMMS za darmo. W ciągu zaledwie 2 minut, czyli czasu potrzebnego na utworzenie konta, odkryjesz najnowsze oprogramowanie z tej kategorii.

Możesz również skorzystać z demonstracji jednego z naszych konsultantów:zarezerwuj wideokonferencję

.

Powodzenia i do zobaczenia wkrótce.

 

.

📰 Zainteresuje Cię również lektura:

.

 

. Powrót do artykułów