Portal dla gości CMMSW Yuman CMMS możesz stworzyć dostęp dla użytkownika spoza zespołu utrzymania ruchu: klienta lub petenta.


Po aktywowaniu portalu dla gości na Twoim koncie przez zespół Yuman, możesz utworzyć dostęp dla każdego użytkownika z zakładki Użytkownicy > Aktywne konta > + Gość. Możesz przypisać hasło swojemu gościowi lub pozwolić mu wybrać.


Każdy gość może następnie zalogować się do yuman.io i przeglądać dane CMMS z ograniczonym dostępem.


Zezwolenia są następujące:


 • ograniczony widok interwencji: nie zawiera pól własnych i informacji wewnętrznych
 • .
 • rozszerzony widok interwencji: treść jest taka sama jak dla kierownika Yumana
 • .
 • widok cytatów

 • widok umów lub planów utrzymania • Użytkownik Gość może również tworzyć prośby o interwencje. Następnie wypełnia formularz zgłoszenia, który odbiera kierownik na stacji stacjonarnej lub technik na komórce.


  Po zaakceptowaniu i przetworzeniu wniosku, osoba składająca wniosek otrzymuje powiadomienie informujące o jego realizacji. Jeśli wniosek został już przetworzony lub jeśli istnieje duplikat wniosku, kierownik może odrzucić wniosek.
  portal gmao gość wnioskodawca klient.


  .