Jak wystawić fakturę na umowę o dzieło?Yuman CMMS pozwala na zarządzanie częścią operacyjną umów serwisowych z planami i zakresami przeglądów, ale także częścią finansową.


W Yumanie masz do dyspozycji kilka opcji rozliczeń:


- opłata roczna lub miesięczna
- Fakturowanie po interwencji profilaktycznej
- Wycena kosztów interwencji według zakresu utrzymania


Najpierw należy przejść do zakładki Faktury > Lista umów. Podczas tworzenia umowy można wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia lub pozostawić ją bez zmian.


> Według opłaty rocznej lub miesięcznej
Wprowadź kwotę opłaty rocznej i określ miesiące rozliczeniowe. Następnie można przejść do zakładki Faktury > Kontrakty na faktury: wszystkie faktury należne w wybranym miesiącu są automatycznie przygotowywane przez CMMS. Można je tworzyć w statusie przygotowania lub generować bezpośrednio. Znajdziesz je wtedy na Liście faktur.

Tutaj faktura jest przygotowywana dopiero po przeprowadzeniu interwencji serwisowej. Operacja jest wtedy podobna do fakturowania interwencji leczniczej: należy przejść do interwencji profilaktycznej i kliknąć przycisk "Fakturuj".

W tym przypadku faktura jest tworzona po interwencji. Przyjmie on koszt zakresu utrzymania (który zostanie określony w części operacyjnej umowy) i pomnoży go przez liczbę danych urządzeń, jeśli dotyczy. Tu znów należy przejść do interwencji profilaktycznej i kliknąć przycisk "Faktura".


Wreszcie, można również dodać rewizję cen do umów serwisowych, zgodnie z formułami i wskaźnikami rewaloryzacji zdefiniowanymi wcześniej w systemie CMMS.


.