Jak ustawić preferencje konta?



Yuman oferuje szeroki zakres opcji dostosowawczych, dostępnych z poziomu Ustawienia > Preferencje konta administratora. Menedżerowie widzą wybrane opcje, ale nie mogą ich zmienić.


preferencje konta dostosowanie Yuman.


Pozwala to na zdefiniowanie ustawień dla :



- Wysyłanie SMS-ów do klientów dzień przed lub w dniu interwencji.
.

- Kalendarz: zdefiniuj swój widok według daty, zakresu czasu i czy weekendy są wyświetlane na harmonogramie.
.

- Zlecenia pracy: możliwość wyświetlania harmonogramów, zdjęć, konfigurowalnych pól niewypełnionych na raporcie PDF, jak również podpisu klienta.
.

- Aplikacja mobilna technika: można wybrać, czy ma być wyświetlany przycisk Waze, czy ma być obowiązkowy raport z interwencji, czy ma być możliwe utworzenie wizyty kontrolnej, a także widoczne dane (baza klientów, witryny).
.
.



.

Obejrzyj explainer video
Uzyskaj dostęp do wszystkich filmów




.