Terug naar artikelen

Vandaag verbind ik mijn CMMS met mijn BMS!

Vandaag verbind ik mijn CMMS met mijn BMS!

Zaterdag 12 december 2020

CMMS, BMS. Tijdens onze uitwisselingen met onze klanten, actoren uit de vastgoedsector, ervaren we vaak verwarring tussen deze verschillende categorieën van software. Voor meer duidelijkheid presenteren we hieronder wat er achter deze acroniemen schuilgaat en hoe een technisch beheersysteem kan worden gekoppeld aan een CMMS ten behoeve van eenvoudiger en beter onderhoud. Eindelijk in het beste van alle werelden... maar ik zal de rest van het artikel niet bederven.

> Waarom een CMMS voor vastgoedonderhoud?

WAT IS EEN BMS?

BMS, een acroniem voor Building Management System, is de set van hard- en softwaresystemen voor het verzamelen en verwerken van gegevens van één enkele site, om al zijn activa te controleren en het energieverbruik te monitoren. Ter vereenvoudiging kunnen we zeggen dat BMS in de tertiaire of collectieve woonsector dezelfde elementen behandelt als domotica voor de privéwoning en dit op grotere schaal doet. De technische batches die onder het GBS vallen zijn de volgende:

 • Uitrusting met betrekking tot het comfort van de bewoners: elektrische of gasverwarming, airconditioning, ventilatie, verlichting, jaloezieën, rolluiken, enz.
 • Inbraakdetectiesystemen, videobewaking, enz.
 • Toegangscontroleapparatuur
 • Liften

Als de FSS, voor brandveiligheidssystemen, via een gateway op het GBS kan worden aangesloten, moet de apparatuur die bijdraagt aan de brandveiligheid van het gebouw altijd onafhankelijk worden beheerd, in overeenstemming met de normen en voorschriften die in elk land van kracht zijn.

Het GBS integreert ook het beheer van het verbruik en de sturing van de energieprestatie van het gebouw.

Deze oplossing werkt dus volgens de implementaties, hetzij in de modus read-only (gegevensfeedback zoals alarmbewaking of visualisatieschema's), hetzij in de modus read/write, een modus waarin het mogelijk is om op afstand te handelen op de installatie: openen of sluiten van een afsluiter, in- of uitschakelen van de verlichting, enz.

DE DEFINITIE VAN CMMS

Nou, laten we het kort houden, en ik nodig u uit om te verwijzen naar het uitstekende artikel Understanding CMMS... 😉.

Kortom, een Computerized Maintenance Management System (CMMS) is ontworpen voor het beheer van de preventieve en curatieve onderhoudswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd op een gebouw en op alle activa die het bevat en die bijdragen aan de goede werking ervan en aan de veiligheid en het comfort van de gebruikers. 

De belangrijkste functionaliteiten van een vastgoed CMMS zijn :

 • Verdeling van de interventies in real time
 • Gedeelde kalender
 • Cartografie
 • Foto's en handtekeningen
 • Aanpasbare werkorders
 • Multi-tech en multi-passage interventies
 • Real-time meldingen aan technici en managers
 • Inventarisatie van gebieden, lokalen, ruimtes op het terrein
 • Inventarisatie van de geïnstalleerde apparatuur
 • Bewaking van de levenscyclus van elke installatie
 • Beheer van preventieve onderhoudsplannen
 • Generatie van preventieve interventies
 • Realtime toezicht op het goede verloop van de werkzaamheden
 • Opbouw van het digitale onderhoudslogboek van de installaties
 • Belangrijke prestatie-indicatoren

INTERCONNECTIE VAN DE BMS MET DE CMMS

Met behulp van het BMS kunnen de technische beheerders van de gebouwen eenvoudig controleren hoe de belangrijkste elementen van hun installaties functioneren op basis van de verzamelde gegevens. Het gebouwbeheersysteem stelt hen in staat om alle aangesloten systemen op afstand te controleren en aan te passen om hun prestaties te optimaliseren, het energieverbruik van het gebouw te monitoren en bij te dragen aan de energiebesparing. Bovendien maakt het BMS het mogelijk om eenvoudig rapporten te genereren, gegevens te visualiseren en waarschuwingen te creëren om gebruikers te waarschuwen wanneer bepaalde drempels voor bepaalde hoeveelheden worden bereikt of wanneer een bedrijfsmiddel uitvalt. Maar een BMS repareert of onderhoudt op geen enkele manier componenten. Alleen technici zijn in staat om deze handelingen uit te voeren. En om hun missies efficiënt te organiseren, hebben ze een modern CMMS nodig. Dat is goed nieuws. Is Yuman niet de toekomst van CMMS?

Kortom, enerzijds hebben we software die veel informatie vastlegt, wat technisch beheer is, en anderzijds software die interventies organiseert en het werk van de technici vergemakkelijkt. Het bewijs is er: technische gegevens moeten worden doorgegeven aan technici en onderhoudsmanagers om hun kennis te vergroten. En dit moet gebeuren via CMMS.

Dit gaat helaas pijnlijk zijn. De voordelen van een succesvolle integratie liggen voor de hand, maar we kunnen alleen maar constateren dat maar heel weinig organisaties of onderhoudsafdelingen vooruitgang hebben geboekt in deze projecten. Weinig bedrijven zijn erin geslaagd om een verbinding te maken tussen het BMS en hun CMMS, of zelfs om regelmatig gebruik te maken van waarschuwingen vanuit sensornetwerken, om het onderhoud, de betrouwbaarheid, de verwerking en de energieprestatie van de activa te verbeteren. 

Dit roept verschillende vragen op:

 • Waarom worden deze gegevens die verschijnen op toezichtsposities niet doorgegeven aan het CMMS?
 • Waarom heeft de buitendienstmedewerker, als hij voor de apparatuur die hij moet onderhouden of oplossen aankomt, niet de technische gegevens die voor hem waardevol zijn om zijn diagnose te stellen of om bepaalde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren?
 • Is er een echte technologische barrière die het delen van deze informatie verhindert?

Steeds meer gebouwen en bedrijfsmiddelen zijn nu uitgerust met sensoren voor elektronische bewaking en controle van de bedrijfsstatus en prestaties. De gegevens zijn er, beschikbaar. Het verband tussen deze informatie over de apparatuur en de activiteiten van het onderhoudspersoneel, dat er veel baat bij zou kunnen hebben, wordt echter slechts zeer zelden gelegd. 

De diensten geven meestal op korte termijn een antwoord op deze vragen:

 • Ons BMS-systeem wordt gecontroleerd door een apart team en het is zeer moeilijk om de informatie door te geven aan het onderhoudsteam.
 • Om de systemen aan de praat te krijgen is een aangepaste interface nodig en onze IT-mensen hebben het te druk of hebben niet de ervaring om de gateway te creëren.
 • Onze CMMS software is te complex, niet erg efficiënt en heeft geen mobiele applicatie (als je gaat lachen, maar de meeste CMMS'en zijn nog steeds niet mobiel) en daarom hebben de technici in ieder geval niet de informatie op het veld.
 • We hebben het te druk met beveiliging op dagelijkse basis om tijd te besteden aan deze projecten.
 • Het onderhoud wordt toevertrouwd aan onderaannemers aan wie we de informatie die we verzamelen niet rechtstreeks willen doorgeven.

Wat we dus in het beste geval tegenkomen, beperkt zich tot het doorsturen van kritische waarschuwingen die door het BMS naar de CMMS-software worden gestuurd en die automatisch een verzoek tot interventie in werking stellen. Deze uitwisseling gebeurt ofwel via een API (Application Program Interface), maar meestal via een bericht dat per e-mail wordt verstuurd of een bericht dat in een FTP-directory wordt gedeponeerd. Lang leve de goede oude tijd in het kort 😁

EEN CONCLUSIE VOL BELOFTEN

Wees gerust, bij Yuman hebben we de vaardigheden, technologieën en het gevoel van klanttevredenheid om ervoor te zorgen dat gebruikers van onze CMMS-oplossing kunnen profiteren van deze informatiedeling. Het doel is om samen een onderhoudsplatform op te bouwen op basis van tellingen, waarschuwingen/alarmen en alle waardevolle gegevens die door de aanwezige BMS-systemen worden verzameld. En we zullen niet opgeven, omdat we uit ervaring weten dat dit inderdaad de essentiële voorwaarde is om te kunnen profiteren van het rendement van de implementatie van technische beheeroplossingen. Een succesvolle combinatie van BMS en CMMS is de zekerheid van een onderhouds- en prestatiebewakingsstrategie op basis van de conditie van de apparatuur. De sleutel: productiviteitswinst, verhoogde kwaliteit van de dienstverlening en kostenreductie.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

Terug naar artikelen