Powrót do artykułów

Dziś łączę mój CMMS z moim BMS!

Dziś łączę mój CMMS z moim BMS!

Sobota 12 grudzień 2020

CMMS, BMS czy. Podczas wymiany z naszymi klientami, podmiotami z sektora nieruchomości, często dostrzegamy zamieszanie pomiędzy tymi różnymi kategoriami oprogramowania. Dla większej jasności poniżej przedstawiamy, co kryje się za tymi akronimami i jak system zarządzania technicznego można połączyć z systemem CMMS, aby ułatwić i usprawnić konserwację. W końcu w najlepszym ze wszystkich światów…, ale nie będę psuł wam reszty artykułu.

> Dlaczego CMMS dla utrzymania nieruchomości?

>.

Czy powinniśmy mówić BMS czy BMS?

Choć CMMS (Computer Aided Maintenance Management) należy do innej rodziny rozwiązań programowych, BMS i CMMS obejmują tak podobne koncepcje, że ich rozróżnienie może być trudne. Na początek zobaczmy wyraźniej, na czym polegają te dwie kategorie zarządzania technicznego. Należy pamiętać, że w przeszłości w odniesieniu do BMS używano terminów "zarządzanie" lub "monitorowanie". Nie używaj ich teraz, bo będziesz postrzegany jako has-been. Z drugiej strony, dodanie IoT do swojego słownictwa sprawi, że twoja mowa nabierze nowego życia. IoT to skrót od Internet of Things. Wymowne, mój drogi Watsonie! por. artykuł jasna przyszłość utrzymania.

.

BMS, skrót od Building Management System, to zestaw systemów sprzętowych i programowych umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych z jednego obiektu, w celu nadzoru nad wszystkimi jego aktywami i monitorowania zużycia energii. Upraszczając, możemy powiedzieć, że BMS w sektorze usługowym lub w budynkach zbiorowego zamieszkania zajmuje się tymi samymi elementami, co automatyka domowa w domu prywatnym, ale robi to na większą skalę. Pakiety techniczne objęte BMS są więc:

.
  .
 • Urządzenia związane z komfortem mieszkańców: ogrzewanie elektryczne lub gazowe, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie, żaluzje, rolety itp.
 • .
 • Detekcja intruzów, monitoring wizyjny
 • . Urządzenia kontroli dostępu
 • .
 • Wyciągi

Jeśli SSI, dla Systèmes de Sécurit&e; Incendie; może być połączony z GTB poprzez bramkę, to urządzenia przyczyniające się do séłpracy;Urządzenia przeciwpożarowe w budynku muszą być zawsze zarządzane niezależnie, zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach.

BMS integruje również zarządzanie zużyciem i pilotażem charakterystyki energetycznej budynku.

.

Wykończenie CMMS

.

No cóż, niech będzie krótko, a ja zapraszam do sięgnięcia po znakomity artykuł zrozumienie CMMS... 😉

.

Bref réwnież po pierwsze : Oprogramowanie Computerized Maintenance Management System (CMMS) jest przeznaczone do zarządzania prewencyjnymi i korekcyjnymi operacjami utrzymania ruchu; zachowanie na budynku oraz na wszystkich składnikach majątku, które się w nim znajdują i które przyczyniają się do jego prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa i komfortu jego użytkowników.

Główne funkcjonalności budynku to.

Główne funkcjonalności systemu CMMS to:

.
  .
 • Partycja interwencji w czasie rzeczywistym
 • . .
 • Kartografia
 • . .
 • Multi-tech i wieloetapowe interwencje
 • . . .
 • Inwentaryzacja zainstalowanych urządzeń
 • .
 • Monitorowanie cyklu życia każdej instalacji
 • . .
 • Zarządzanie interwencjami profilaktycznymi
 • .
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym płynności działań
 • . . .

Współdziałanie systemu BMS i systemu CMMS

.

Z pomocą systemu BMS zarządcy techniczni budynków mogą łatwo monitorować, jak działają główne elementy ich obiektów na podstawie zebranych danych. Systemy zarządzania budynkiem pozwalają im zdalnie monitorować i regulować wszystkie podłączone systemy w celu optymalizacji ich działania, śledzić zużycie energii w budynku i przyczyniać się do oszczędności energii. Ponadto system BMS umożliwia łatwe raportowanie, wizualizację danych i ostrzeganie użytkowników o osiągnięciu limitów progowych dla określonych zmiennych lub o awarii środka trwałego. Ale w żaden sposób BMS nie naprawia ani nie konserwuje komponentów. Tylko technicy są w stanie wykonać te czynności. A żeby sprawnie organizować ich zadania, niezbędny jest nowoczesny system CMMS. To jest dobra rzecz. Czy Yuman nie jest przyszłością CMMS?

Jednakże to nie wystarczy.

Jednakże obserwacja będzie bolesna. Jeśli korzyści z prawdziwej integracji są oczywiste, możemy tylko zauważyć, że bardzo niewiele organizacji lub działów utrzymania ruchu poczyniło postępy w tych projektach. Niewiele firm ustanowiło połączenie między systemem BMS a swoim systemem CMMS, a nawet regularnie korzysta z alertów z sieci czujników w celu poprawy konserwacji, niezawodności, przetwarzania i wydajności energetycznej aktywów.Pozwoli to na zmniejszenie kosztów utrzymania i poprawę efektywności energetycznej majątku.

Wiąże się to z kilkoma kwestiami:

.
  .
 • Dlaczego te dane, które pojawiają się na stacjach nadzoru nie są przekazywane do CMMS?
 • Dane nie są przekazywane do CMMS.
 • Why is it that the technician in the field, when he arrives in front of the equipment he has to maintain or repair, does not have the technical data that would be useful to him to carry out his diagnosis or to undertake certain maintenance operations specifically?
 • Why is it that the technician in the field does not have the technical data that would be useful to him to carry out his diagnosis or to undertake certain maintenance operations specifically?
 • Why is it that the technician in the field does not have the technical data that would be useful to him to carry out his diagnosis or to undertake certain maintenance operations specifically?
 • Why is it that the technician in the field does not have the technical data that would be useful to him to carry out his diagnosis or to undertake certain maintenance operations specifically?
 • Why is it
 • Czy istnieje realna bariera technologiczna w udostępnianiu tych informacji?
 • .

Coraz więcej budynków i aktywów jest obecnie wyposażonych w czujniki do monitorowania i elektronicznego sterowania stanem operacyjnym i wydajnością. Dane te są dostępne. Jednak związek między tymi informacjami o sprzęcie a działaniami personelu obsługi technicznej, który mógłby z nich w znacznym stopniu skorzystać, jest bardzo rzadko realizowany.

Na te pytania służby udzielają na ogół krótkowzrocznych odpowiedzi:

.
  .
 • Nasz system BMS jest kontrolowany przez osobny zespół i bardzo trudno jest przekazać informacje do zespołu utrzymania ruchu
 • .
 • Aby systemy mogły rozmawiać, potrzebny jest niestandardowy interfejs, a nasi informatycy są zbyt zajęci lub nie mają doświadczenia, by stworzyć bramę
 • .
 • Nasze oprogramowanie CMMS jest zbyt skomplikowane, mało wydajne i nie posiada aplikacji mobilnej (jeśli zamierzasz się śmiać, ale większość CMMS-ów nadal nie jest mobilna), a więc tak czy inaczej technicy nie będą mieli informacji na miejscu
 • .
 • Jesteśmy zbyt zajęci codziennym bezpieczeństwem, aby poświęcić czas na te projekty
 • .
 • Konserwacja jest zlecana podwykonawcom, którym nie chcemy przekazywać bezpośrednio zbieranych przez nas informacji
 • .

Więc w najlepszym przypadku to, z czym się spotykamy, ogranicza się do przekazywania krytycznych alarmów podnoszonych przez BMS do oprogramowania CMMS i które automatycznie wywołają prośbę o interwencję. Zmiana ta dokonywana jest albo przez API (Application Program Interface), ale najczęściej przez e-mail lub wiadomość wysłaną do katalogu FTP. Niech żyją stare dobre czasy 😁

.

Zakończenie pełne obietnic

.

Możesz być pewien, że firma Yuman posiada umiejętności, technologię i satysfakcję klienta, aby zapewnić, że użytkownicy naszego rozwiązania CMMS mogą czerpać korzyści z tego udostępniania informacji. Celem było wspólne zbudowanie platformy utrzymania ruchu w oparciu o zliczenia, alerty i wszystkie cenne dane zbierane przez istniejące systemy BMS. I nie będziemy go do tego trzymać, bo z doświadczenia wiemy, że jest to rzeczywiście niezbędny warunek, aby skorzystać ze zwrotu z inwestycji, jaką jest wdrożenie rozwiązań z zakresu zarządzania technicznego.

A tak na marginesie, nasza firma od kilku lat pracuje nad wieloma projektami.

Przy okazji, naszą ambicją jest oferowanie niezrównanego doświadczenia użytkownika. Sprawdź to natychmiast: wypróbuj CMMS za darmo. W ciągu zaledwie 2 minut, czyli czasu potrzebnego na utworzenie konta, odkryjesz najnowsze oprogramowanie z tej kategorii.

Możesz również skorzystać z demonstracji jednego z naszych konsultantów:zarezerwuj wideokonferencję

.

 

.

Powodzenia i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy!

📰 Zainteresuje Cię również lektura:

.

 

. Powrót do artykułów