Powrót do artykułów

Zastosowanie w centrum systemu CMMS dla VSE

Zastosowanie w centrum systemu CMMS dla VSE

Środa 23 marzec 2022

Mimo obaw, VSE od dawna niechętnie korzystają z systemów CMMS. Dowiedz się, jak system CMMS dla małych firm wprowadza innowacje w celu zwiększenia wykorzystania. Technicy ds. utrzymania ruchu to przede wszystkim wszechstronnie wykształceni pracownicy terenowi. Jak w tym kontekście wygląda CMMS dla małych firm? Przez długi czas struktury te powoli wykorzystywały oprogramowanie do zarządzania. Teraz doświadczenie użytkownika (UX) jest w centrum rozwiązań wspomaganego utrzymania ruchu nowej generacji. Te nowe narzędzia zwiększają wykorzystanie systemu CMMS w małych firmach.

VSE która korzysta z systemu CMMS bezpośrednio umożliwi swojemu zespołowi zaoszczędzenie znacznej ilości czasu zarówno na operacyjnych aspektach działalności konserwacyjnej, jak i na stronie administracyjnej, takiej jak, sporządzanie kosztorysów, faktur, kart czasu pracy itp.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu, kluczowa kwestia dla VSE

Optymalizacja zarządzania utrzymaniem ruchu jest imperatywem dla zapewnienia rentowności VSE w branży.

Maîtrowanie kosztów interwencji serwisowych w celu poprawy rentowności.

Koszty utrzymania ruchu mogą stanowić nawet 50% całkowitych kosztów produkcji. W firmie zatrudniającej mniej niż dziesięciu pracowników kontrola tej pozycji budżetowej jest niezbędna. Wymaga to dobrego zarządzania zapasami, negocjowania cen zakupu części zamiennych oraz kontroli kosztów stałych związanych z interwencjami (poprzez np. outsourcing utrzymania ruchu).

Określ swoją strategię budżetową

Wyjście z konserwacji leczniczej w celu uniknięcia przestojów w produkcji

Przemysłowy VSE jest często doceniany za swoją reaktywność. Awaria sprzętu tworzy zły wizerunek u klientów. Przestoje w produkcji spowodowane awariami urządzeń mają znaczący wpływ na działalność firmy. Te problemy z utrzymaniem ruchu prowadzą do bezpośrednich strat w obrotach. Generują one znaczne koszty (koszty utrzymania, kary za opóźnienia, opłaty stałe itp.) Przejście z konserwacji okresowej na konserwację zapobiegawczą jest niezbędne do ograniczenia tych sytuacji.

Jakich rozwiązań w zakresie zarządzania utrzymaniem ruchu używają MSE?

Zatrzymani pomiędzy rzemieślniczym zarządzaniem utrzymaniem ruchu a zbyt skomplikowanym oprogramowaniem do zarządzania, małe struktury mają czasem trudności z wyborem narzędzia wspomagającego utrzymanie ruchu dostosowanego do ich potrzeb.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu w wersji Excel

Firmy zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników często działają w oparciu o rudymentarne narzędzia zarządzania, takie jak arkusze kalkulacyjne Excel. Te metody zarządzania utrzymaniem ruchu prowadzą do utraty informacji, braku aktywności i niezawodności. Nie pozwalają one na optymalizację pracy urządzeń przemysłowych ani na przejście z logiki leczniczej na predykcyjną.

ERP, narzędzie do zarządzania niezbyt dobrze dostosowane do małych firm

System Enterprise Resource Planning (ERP) może obejmować kilka działów w firmie. Te systemy informacyjne są wykorzystywane do zarządzania zakupami, zapasami, harmonogramami pracowników czy konserwacją sprzętu. Oprogramowanie to jest jednak mało dostępne dla VSE. Jeśli porównać go z oprogramowaniem CMMS, koszt ERP pozostaje bardzo wysoki. W ofercie oprogramowania dla VSE również dominują rozwiązania nie oparte na chmurze, co wymaga przystosowanej sieci lokalnej. Interwencje mobilnościowe nie są wystarczająco wspierane przez ERP, jak wynika z opinii użytkowników ERP.

Głównym powodem jest brak sieci lokalnej.

Czy zespoły utrzymania ruchu łatwo korzystają z systemu CMMS dla MSE?

Konwencjonalne oprogramowanie CMMS często wymaga długiego szkolenia, aby zapoznać się z narzędziem. Wdrożenie konwencjonalnego oprogramowania wymaga zasobów dedykowanych do wdrożenia systemu informatycznego lub wsparcia wewnętrznego działu IT. Jest to duże utrudnienie dla VSE. Ci ostatni muszą sobie radzić z niewielką siłą roboczą. Te nie oparte na chmurze rozwiązania CMMS wymagają połączenia z siecią firmową. Dostęp do oprogramowania odbywa się poprzez komputer, co nie jest przystosowane do interwencji z zewnątrz. Firmy muszą też wyposażyć swoich pracowników, co wymaga inwestycji w komputery.

Nowe zarządzanie utrzymaniem ruchu: wreszcie system CMMS dla VSE

Skuteczne wdrożenie rozwiązania do zarządzania utrzymaniem ruchu zależy od doświadczenia użytkownika (UX). 57% firm chce uproszczonych narzędzi cyfrowych. Rozwiązanie CMMS dla VSE musi być ergonomiczne i integrować nowe zastosowania oprogramowania do zarządzania. Dobra wiadomość jest taka, że nowe oprogramowanie CMMS jest coraz bardziej dostępne i dostosowane do małych struktur.

Rozwiązania programowe dla małych firm

Rozwiązania Saas dostosowane do małych firm

Cloud-hosted CMMS przynoszą wiele korzyści dla małych firm w Przemyśle 4.0. Te rozwiązania Saas są szybkie do wdrożenia i wymagają ograniczonych inwestycji początkowych. Dane z monitoringu są łatwo dostępne poprzez sieć. Technicy mogą więc łatwo korzystać z narzędzia podczas interwencji w terenie.

Mobilny system zarządzania utrzymaniem ruchu

Mobilny CMMS: funkcje, które zwiększają wykorzystanie wśród techników VSE

Nowe rozwiązania CMMS przynoszą funkcje, które są coraz bardziej dostosowane do organizacji małych jednostek. Należą do nich:

  • Interfejs internetowy, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, umożliwia technikom dostęp do informacji potrzebnych podczas interwencji
  • Proste uruchomienie, które nie wymaga dedykowanego zespołu technicznego
  • Rozwiązanie mobilne, które nie wymaga inwestycji w sprzęt IT

Zrozumiałeś: system CMMS dla VSE ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Polecamy również:

 

Powrót do artykułów