Powrót do artykułów

Oprogramowanie CMMS dla budynków: komfort i bezpieczeństwo

Oprogramowanie CMMS dla budynków: komfort i bezpieczeństwo

Wtorek 05 maj 2020

Istnieją 3 główne kategorie konserwacji: konserwacja przemysłowa, konserwacja nieruchomości, która dotyczy budynków, zarówno mieszkalnych jak i usługowych, oraz serwis posprzedażowy. Jeśli każda z nich ma swoją specyfikę, to mają wiele elementów wspólnych, a udział CMMS, który jest obecnie niezbędny, znacznie ułatwi ich organizację. W tym artykule przyglądamy się konserwacji nieruchomości poprzez pięć obszarów technicznych: ogrzewanie, klimatyzację, windy, urządzenia alarmowe i przeciwpożarowe oraz zarządzanie obiektem.

Więc, wśród obszarów zastosowania CMMS, branża budowlana jest bez wątpienia sektorem zdolnym do czerpania największych korzyści i zysków z wdrożenia najnowocześniejszego systemu CMMS, w 100% webowego i mobilnego. Przyjrzyjmy się bliżej...

Ogrzewanie

.

Bez względu na to, czy są to instalacje gazowe, olejowe czy kogeneracyjne, instalacje grzewcze stały się znacznie bardziej zaawansowane i złożone, aby stać się coraz bardziej wydajne, połączone i lepiej odpowiadać na wyzwania zrównoważonego rozwoju. Oprócz zadań związanych z konserwacją zapobiegawczą i leczniczą, dostawcy usług grzewczych mają teraz za zadanie zmniejszenie zużycia energii, rejestrowanie i monitorowanie zużycia oraz sprawdzanie zgodności z obowiązującymi normami. Więcej dowiesz się czytając: Wkład CMMS dla firm grzewczych

.

CMMS ułatwia życie inżynierom ciepłownictwa, wspierając ich w całym procesie konserwacji, od planowania interwencji po komunikację z klientem. Pomoc ta pozwala na znaczną oszczędność czasu w operacjach, towarzysząc technikom w ich pracy przez cały dzień za pośrednictwem aplikacji mobilnej, nawet gdy praca jest wykonywana poza zasięgiem sieci dzięki trybowi off-line, oraz na przetwarzanie handlowe i administracyjne: oferty, faktury sprzedaży, gospodarka magazynowa, zakupy, formularze kontrolne itp.

Klimatyzacja

.

Klimatyzacja jest niezbędnym elementem komfortu, zarówno w domach prywatnych, w biurach, jak i w zakładach produkcyjnych. Zawód klimatyzatora rozwija się i nie ogranicza się już do montażu i naprawy urządzeń. Przestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska, mających na celu zmniejszenie wpływu ekologicznego na przyrodę oraz zasad bezpieczeństwa to obecnie podstawowe perspektywy w tej dziedzinie. CMMS to narzędzie, które pomaga operatorom w interwencjach konserwacyjnych oraz w regularnym utrzymywaniu instalacji klimatyzacyjnych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: CMMS wprowadza innowacje dla klimatyzatorów

.

Planowanie Twoich aktywnych lub prewencyjnych interwencji konserwacyjnych, zaawansowanych planów konserwacji, wstępnie zarejestrowanych formularzy regulacyjnych, reacute;w;alizacja prac instalacyjnych lub remontowych, zarządzanie uszkodzonymi częściami, CMMS staje się niezbędny zarówno dla kierownika w biurze, jak i dla technika w terenie.

Wyciąg

Jeśli jest jedno miejsce, w którym nie chcesz utknąć, to jest to w windzie! Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki mieszkalne, biura czy zakłady przemysłowe, windy są spotykane absolutnie wszędzie. Przy setkach milionów użytkowników każdego dnia, główne wyzwania dla dostawców usług utrzymania ruchu w tym sektorze są jasne: jak najbardziej ograniczyć ryzyko awarii, zapewniając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo. Aby zapewnić gwarancję zgodności, operatorzy dźwigów podlegają surowym przepisom, ponoszą kary finansowe, a w razie wypadku ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną.

Konserwacja zapobiegawcza leży u podstaw działalności operatora dźwigu, aby ograniczyć występowanie wszelkiego rodzaju incydentów, niezależnie od ich wagi. Aby to zrobić, rozwiązanie CMMS będzie miało kluczową rolę w unikaniu wszelkich problemów i optymalizacji zarządzania całą flotą dźwigów. W tym temacie więcej dowiesz się tutaj Bez CMMS, czyli zagadka regulacji dźwigu

.

Regularna konserwacja urządzeń jest obowiązkowa: 2 do 4 razy w roku, a we Francji nawet co 6 tygodni. Absolutnie konieczna jest możliwość śledzenia wszystkich swoich umów konserwacyjnych, automatycznego planowania i terminowego przeprowadzania interwencji za pomocą aplikacji mobilnej. Scentralizowana baza danych zainstalowanych urządzeń, plany i zakresy konserwacji dla regularnych inspekcji, raporty zgodności, dostawy części zamiennych: Digitalizacja i automatyzacja tych funkcji za pomocą mobilnego, internetowego i intuicyjnego systemu CMMS pozwala operatorom dźwigów natychmiast zwiększyć swoją konkurencyjność.

Urządzenia alarmowe i kamery monitoringu

.

Ochrona osób i mienia to problem zarówno osób prywatnych, jak i profesjonalistów. Automatyzacja obecnych systemów bezpieczeństwa stanowi duży postęp w tej dziedzinie, ponieważ umożliwia zdalną kontrolę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferując jednocześnie coraz bardziej zaawansowane funkcjonalności. Niemniej jednak, konserwacja tego sprzętu pozostaje kluczowa dla zagwarantowania jego niezawodności i dokładności przy jednoczesnym unikaniu awarii. Do tego CMMS okaże się cennym sprzymierzeńcem ułatwiającym zarządzanie utrzymaniem ruchu korekcyjnym, prewencyjnym i profilaktycznym. Dowiedz się więcej na ten temat czytając artykuł: Internet 4.0 : CMMS dla bezpieczeństwa i ochrony>

Nowoczesny system CMMS można dostosować do wszystkich struktur bezpieczeństwa, aby zapewnić natychmiastową wartość dodaną dzięki digitalizacji procesów utrzymania ruchu. Niezależnie od tego, czy chodzi o oszczędność czasu podczas interwencji, czy o obniżenie kosztów utrzymania sprzętu, zwiększ swoją działalność, poprawiając jednocześnie jakość obsługi klienta.

Urządzenia zabezpieczające

Urządzenia zabezpieczające przed pożarem

.

Zagrożenie pożarowe zawsze było jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Aby temu zapobiec, instalacja urządzeń zapobiegających i chroniących przed ogniem stała się obowiązkowa we wszystkich infrastrukturach, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Na ekipach konserwatorskich przypisanych do ryzyka pożarowego spoczywa więc wielka odpowiedzialność i muszą one na co dzień wykazywać się sumiennością. Mnogość cech urządzeń związanych z tym sektorem sprawia, że ich konserwacja jest skomplikowana, dlatego niezbędne jest opracowanie globalnej strategii konserwacji zapobiegawczej. Dzięki CMMS nic nie może być prostsze! Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: CMMS pomocny w bezpieczeństwie pożarowym

.

W obszarze, w którym nie ma miejsca na błędy, regularna konserwacja urządzeń bezpieczeństwa jest koniecznością. Aby to osiągnąć, CMMS zwiększa żywotność sprzętu i zmniejsza liczbę awarii. Przekazywanie informacji za pośrednictwem scentralizowanej platformy umożliwia również precyzyjne monitorowanie stanu instalacji w celu zapewnienia stałego utrzymania ich zgodności.

Zarządzanie obiektem

Administrowanie organizacją jako całością wymaga wielu umiejętności i jest czasochłonne. Aby temu zaradzić, koncepcja facility management proponuje zarządzanie wszystkimi usługami związanymi z danym miejscem i jego obiektami. W środowisku zawodowym oznacza to zapewnienie pracownikom idealnie dostosowanego środowiska pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących norm i przepisów. Podzielony na dwie kategorie FM dotyczy z jednej strony utrzymania budynków i instalacji technicznych, a z drugiej obsługi pracowników. Cyfryzacja i outsourcing metod pracy całkowicie przekształcają tę dziedzinę i wzmacniają rolę CMMS.

.

Chcesz wiedzieć więcej o facility management? Przejdź do Wszystko o Facility Management

.

Użycie jednej aplikacji do zarządzania całym procesem utrzymania ruchu zwiększy wydajność, poprawi komunikację i wymianę informacji oraz zoptymalizuje cały proces utrzymania ruchu.

Przeczytaj: Utrzymanie ruchu w sektorze hôtelier

.

BIM & CMMS

BIM (Building Information Modeling) jest dziś podstawowym narzędziem dla Facility Managerów chcących zarządzać swoimi budynkami od projektu, poprzez oddanie do użytku, aż do faktycznego użytkowania przez jego użytkowników.W połączeniu z nowoczesnym systemem CMMS, BIM ułatwia przejście z fazy budowy do fazy eksploatacji budynku oraz ułatwia monitorowanie cyklu życia urządzeń i konserwacji. Więcej w naszym artykule: To BIM or not to BIM

.

CMMS & BIM

BMS, skrót od Building Management System, obejmuje całe oprogramowanie umożliwiające nadzór nad majątkiem technicznym i monitorowanie zużycia energii. Jeśli BMS monitoruje i wykrywa poprzez sieci czujników, to właśnie CMMS planuje interwencje konserwacyjne ludzi. Stąd też głównym wyzwaniem jest posiadanie pełnego połączenia i integracji pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami. To jest temat artykułu, na który zapraszamy: Dziś łączę mój CMMS z moim BMS!

.

 

.

Przy okazji, naszą ambicją jest oferowanie niezrównanego doświadczenia użytkownika. Sprawdź to natychmiast: wypróbuj CMMS za darmo. W ciągu zaledwie 2 minut, czyli czasu potrzebnego na utworzenie konta, odkryjesz najnowsze oprogramowanie z tej kategorii.

Możesz również skorzystać z demonstracji jednego z naszych konsultantów:zarezerwuj wideokonferencję

.

Witamy ponownie i do zobaczenia wkrótce!

📰   A żeby nie przerywać czytania, oto kilka innych obszarów, które korzystają z Yuman CMMS:

.

 

. Powrót do artykułów